Edukacja Ekologiczna


Idź do treści

Menu główne:KONTAKT

Szkolny
Koordynator

SZS nr 1
w Chełmku
ul. B.Chrobrego 9
32-660 Chełmek

tel.033 846-11-04
Witamy na stronie projektu konkursowego realizowanego
w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku logoprojektu.gif

25 maja 2015r. w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu konkursowego

"Edukacja Ekologiczna w szkołach Gminy Chełmek - 2015"

w ramach projektu będą realizowane zadania:

Nazwa Działania

Szczegółowy Opis Zadania

 

Warsztaty

" Ekologia w naszym domu"

1.Przeprowadzenie zajęć na temat podstawowych pojęć z zakresu ochrony środowiska i zachowań proekologicznych oraz prostych doświadczeń.

2. Ankieta dla dzieci i rodziców przygotowane w ramach zajęć: postępowanie z odpadami i ogrzewanie domów.

3.Przygotowanie publikacji " Zielony list" z instrukcjami dotyczącymi postępowania ekologicznego ze źródłami energii, spalaniem i segregacją.

4. Zredagowanie i przeprowadzenie ankiety wśród dzieci i dorosłych.

5. Przeprowadzenie wywiadu z mieszkańcami: -Czy list pomógł panu /pani w zrozumieniu problemu dotyczącego ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, czy wzrosła świadomość, że każdy z nas ma wpływ na poprawę stanu środowiska?.

Ekologiczne kino- prezentacja filmów ekologicznych

1.Quiz dla gimnazjalistów po obejrzeniu filmów.

2.Publikacja wywiadów z rodzicami po projekcji filmów.

3.Publikacja wyników quizu oraz wybranych fragmentów wywiadów z rodzicami na stronach internetowych gminy oraz szkoły.

Warsztaty "Meteo" zbieranie informacji o stanie środowiska

1. Zbieranie informacji o stanie środowiska (powietrze, stężenie dwutlenku węgla i siarki oraz metali ciężkich.

2. Test z zakresu sozologii i ekologii.

3. Prezentacja pomiarów wyników na terenie szkoły.

Rowerowy Rajd Ekologiczny

1. Obserwacja naturalnych wskaźników zanieczyszczenia środowiska (rodzaje porostów, wygląd drzew szpilkowych)

2.Quizy z rozpoznaniem gatunków drzew.

Prelekcje leśniczych na temat stanu zasobów leśnych i ochrony powietrza w ekosystemach leśnych.

Instalacja Ekologiczna - gminny konkurs artystyczny

Gminny konkurs na dowolną   instalację artystyczną z materiałów naturalnych i do recyklingu.

Edukacja Ekologiczna w klasach młodszych

1. Warsztaty "Odpady i zanieczyszczenia w domu".

2. Gminny konkurs plastyczny "Dobre Rady na Odpady"

3. Mapka ekologiczna ?Nielegalne wysypiska śmieci i punkty zbiórek surowców wtórnych?.

Cykl konkursów ekologicznych dla dzieci przedszkolnych

1. "Mamo, tato chcę oddychać czystym powietrzem"- warsztaty dla dzieci młodszych.

2. "Czysty świat wokół nas? " konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych.

3. Organizacja wystawy pokonkursowej galerii EPICENTRUM w Chełmku.

Turniej Ekologiczny i pokaz mody ekologicznej

Gminny Turniej Ekologiczny "Zdrowe Płuca".

1. Test Obrazkowy.

2. Test wiedzy ekologicznej.

3. Sprawnościowy tor przeszkód.

4.Wywiad z uczestnikami pokazu.

5. Ankieta.

6.Ekologiczny pokaz mody.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego