• Grant 3

  • Nasza szkoła bierze udział w programie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

   W ramach otrzymanych środków prowadzone są działania uzupełniające
   u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej oraz działania
   z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

   Termin zakończenia projektu: 30 czerwca 2023 r.