• Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Poznaję technologiczne triki, osiągam świetne wyniki”

   W okresie od X 2023 r. do V 2024 r. uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyli w II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Poznaję technologiczne triki, osiągam świetne wyniki”. Głównym celem projektu jest wsparcie edukacji informatycznej i medialnej oraz pomoc szkołom
   w realizacji podstawy programowej zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024. Realizacja projektu poprzez efektywne i atrakcyjne wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych (m.in. z programu „Laboratoria Przyszłości”) oraz odkrywanie tajników współczesnych technologii.

  • "GAZ -SYSTEM DLA EDUKACJI"

   Nasz szkoła w ramach IV edycji programu "GAZ- SYSTEM DLA EDUKACJI" realizowanego przez operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A,, otrzymała darowiznę w kwocie 5000 zł.

   Otrzymane środki wykorzystano na zakup sprzętu sportowego: piłki do ręcznej rozmiar 1 15 szt., gwizdki ręczne POWERMAN 4 szt., tunele animacyjne 2 szt., tablice wyników LED 99 pkt. 2 szt., piłki PCV 2 szt., szachy Jowisz 10 szt., zegary szachowe 10 szt.
    

   Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 5000 zł.