dzienniczek
Szkoła

Marzec

 

uwaga1

tytul

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu wydał polecenie wstrzymania wydawania uczniom szkół, gdzie było dostarczane mleko

"Łaciate UHT 250 ml,               "Łaciate UHT z zawartością

                       Mleko z klasą                                     tłuszczu 1,5 %               
                          czekoladowe                               normalne

               o smaku czekoladowym"                        samo mleko 250 ml"

 

z datami minimalnej trwałości

19.09.2015 ; 02.08.2015; 05.07.2015; 24.07.2015;

 wyprodukowanego przez SM MLEKPOL

w ramach   programu "SZKLANKA MLEKA".

 

W związku z powyższym prosimy o niespożywanie do odwołania mleka,

o którym mowa.

indeks

wybory

Jutro tj. 26.03.2015 r. odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku. Lokal wyborczy będzie czynny w godzinach od 8.00 do 12.00.W głosowaniu wziąć udział mogą wszyscy uczniowie z klas IV- VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum. Przypominamy, że każdy wyborca ma tylko jeden głos.  Głos  oddany ważnie to taki, gdy w krateczce obok nazwiska kandydata będzie wyraźnie postawiony znak ? X?.

Szkolna Komisja Wyborcza


indeks

  • Inauguracja Akademii S.O.S Oświęcim


 

11 marca 2015 r w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu miało miejsce wielkie soswydarzenie, było nim uroczyste podpisanie Aktu Inauguracyjnego Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.  Organizatorami Akademii Siatkówki S.O.S. jest Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu oraz Uczniowski Klub Sportowy Setbol Oświęcim.

 

Patronat nad Akademią objął Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut oraz ze strony Polskiego Związku Piłki Siatkowej Zbigniew Krzyżanowski Szef Szkolenia S.O.S. Ambasadorem Akademii został były zawodnik, reprezentant kraju Grzegorz Wagner.

 

sos 1Na uroczystość przybyli Wiceprezydent Miasta Oświęcim Andrzej Bojarski, Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Oświęcim Marek Tarnowski, Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich Barbara Rokowska, Sekretarz Gminy Oświęcim Robert Dziuba, Prezes UKS Setbol Oświęcim Przemysław Karaś. Z ramienia Polskiego Związku Piłki Siatkowej zaszczycił nas swoją obecnością Szef Szkolenia S.O.S Zbigniew Krzyżanowski, Koordynator Wojewódzki S.O.S. Henryk Włodarczyk oraz Ambasador Akademii S.O.S. na Polskę Marcin Prus. Przybyli również dyrektorzy szkół podstawowych przystępujących do Akademii.

W imieniu Samorządowego Zespołu Szkół nr.1 w Chełmku- Akt Inauguracyjny Akademii sos 2SOS odebrała pani dyrektor Lucyna Kuligowska .

Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie młodych zawodniczek z byłym reprezentantem kraju Marcinem Prusem.

Zdjęcia z uroczystości Akademii S.O.S.

 


indeks

NZD

Dodatkowe Zajęcia Gminne Dla Uczniów Samorządowego Zespołu Szkół nr 1  Realizowane w Miesiącach : Marzec, Kwiecień, Maj 2015r.

1 godzina - tygodniowo (45 min)

W Czerwcu Planowana Jest Gala , Na Której Uczestnicy Zajęć Zaprezentują Swoje Osiągnięcia

 

L.p.

Nazwa zajęć

Prowadzący

Dzień i Godzina  zajęć

1.

origami-bbb

Zajęcia artystyczne

origami

Beata

Babiuch

Środa

13:40-14:25

Sala 18
2.

TANIEC

Zajęcia

taneczne

Ewa

Patyk

Środa

14:30-15:15

Sala 5
3.

38

Zajęcia

plastyczne

Katarzyna Chylaszek

Poniedziałek

co drugi tydzień

14:30- 16:00

Sala 5
4.

teatr0

Zajęcia

teatralne

Agata Juszyńska

Czwartek

15:30- 16:15

Sala 4
5.

ksiazka-z-kalamarzem-i-piorem

Zajęcia

literackie

Małgorzata Wojdyła

Poniedziałek

12:45-13:35

Sala 17

 

6.

1440929rx5sdtey9q

Zajęcia

wokalne

Artur

Gomółka

Piątek

13:40-14:25

Sala 22

indeks

juzplywam

 

 plywam

" Już Pływam "


plywam1 

Od 16 marca 2015 roku rusza kolejna edycja Programu "Już pływam". W tym roku udział w programie biorą uczniowie z klasy II a i II b szkoły podstawowej. Opiekunami podczas trwania programu będą nauczyciele naszej szkoły tj. Agata Juszyńska, Katarzyna Chylaszek, Sabina Madejczyk.

Projekt ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Udział w projekcie daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich.

Pierwszy wyjazd na Pływalnię w Oświęcimiu będzie 24 marca 2015r.

Dzieciom biorącym udział w projekcie życzymy powodzenia w nauce pływania.

indeks 

  • Zielona Szkoła w Porąbce

Klasy IV a i IV b 9 marca wyjechały do Porąbki na "Zieloną Szkołę". Pierwsze wrażenia po zdj 09przyjeździe były pozytywne, okolica bardzo malownicza. Życzymy czwartoklasistom, aby miło spędzili czas w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

Na zdjęciach w galerii uczniowie na świetlicy w oczekiwaniu na przydział pokoi.

 

 

indeks

 

procent

Chcąc wpłacić pieniądze na rzecz Naszej Szkoły w Chełmku, należy

 w odpowiednich rubrykach w poszczególnych PIT-ach wpisać:

  Numer KRS:  0000052078
 
Wnioskowana kwota - wartość możliwego odpisu
 
Wyrażam zgodę - zaznaczyć lub nie zgodę na przekazanie danych osobowych OPP
 
Cel szczegółowy: Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

indeks

  • Pasowanie na czytelnika

 

 zdj 19zdj 33

 

Uczniowie klas pierwszych Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku zostali włączeni do grona czytelników biblioteki szkolnej. Z tej okazji koleżanki i koledzy z klasy czwartej, pod kierunkiem p. R. Oleś, przygotowali przedstawienie pt.: "Sięgnij po książkę", którego celem było zachęcenie uczniów do czytania oraz zwrócenie uwagi na wartość książki w życiu każdego człowieka.

Najważniejszym momentem spotkania było uroczyste pasowanie na czytelnika, którego za pomocą księgi dokonał nauczyciel - bibliotekarz, p. Dorota Orzana. Na pamiątkę pasowania dzieci otrzymały ludowe zakładki, wykonane przez uczniów klasy trzeciej, oraz słodki upominek umieszczony w artystycznym opakowaniu wykonanym przez klasy drugie.

Wszystkim pierwszoklasistom gratulujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłości chętnie będą sięgać po książki, a sama biblioteka będzie dla nich miejscem bezpiecznym i przyjaznym.

indeks

  • Mamy nowe książki


nowoscinowosci 1

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe książki. Są to: bajki, baśnie, słowniki

ortograficzne, a także książki z serii: ciekawostki, fakty, zagadki o zwierzętach, baza

faktów o dinozaurach. Zapraszamy do odwiedzania biblioteki. Z pewnością każdy

znajdzie coś dla siebie.

indeks

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 Im. A. Mickiewicza

w Chełmku

ogłasza zapisy dzieci do:

klasy I   Szkoły Podstawowej nr 1

 klasy I   Publicznego Gimnazjum nr 1

na rok szkolny 2015/2016

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1

od 3 marca do 31 marca 2015 r.

do klasy I Publicznego Gimnazjum nr 1

od 23 marca do 19 czerwca 2015 r.

 od godz. 8.00 do godz. 15:00

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. B. Chrobrego 9 

                     SZKOŁA PODSTAWOWA                                                GIMNAZJUM

          pobierz                    pobierz


WRAZ Z DOKUMENTAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ AKTUALNE ZDJĘCIE NA LEGITYMACJE SZKOLNĄ.

 Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wolne miejsca wg kryteriów zamieszczonych
w informacjach poniżej liniaRekrutacja

do klas I szkoły podstawowej nr 1 w   chełmku

na rok szkolny   2015/2016

liniaInformację opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r o ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004.256.2572 z póź.zm)

 1.Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają sięprzyjęcie do klasyI ( rok urodzenia 2008 od 1 lipca do 31 grudnia oraz rok urodzenia 2009 ) przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia dziecka. ( Załącznik nr 1 )

2.Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. ( Załącznik nr 2 )

     3.W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 przyjmuje się na podstawie kryteriów:

1

kandydat do szkoły podstawowej zamieszkały na terenie Gminy Chełmek

50 pkt.

2

rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, szkoły lub gimnazjum w danym zespole

5 pkt.

3

dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły, do której kandydat ma być przyjęty

5 pkt.

4

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5 pkt.

5

niepełnosprawność kandydata

5 pkt.

6

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5 pkt.

7

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5 pkt.

8

wielodzietność rodziny kandydata

5 pkt.

9

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5 pkt.

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica stosownych dokumentów:

 1)Oświadczenie ? rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/ przedszkola/ gimnazjum (Załącznik nr 3);

 2)Oświadczenie ? dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły (Załącznik nr 4);

 3)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ? prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Załącznik nr 5).

 4)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisówz dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

 5)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ? składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ?świadomy odpowiedzialności  karnej

     za złożenie fałszywego oświadczenia? (Załącznik nr 6).

Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność

z oryginałem przez rodzica kandydata.

 4.Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do klasy I w roku szkolnym 2015/2016, będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1.

Składanie dokumentów: zgłoszenia i wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z załącznikami

od 3 marca do 31 marca

od godz. 8.00 do godz. 15:00

od 9 czerwca do

13 czerwca

od godz. 8.00 do godz. 15:00

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

12 maja

od godz. 12.00

18 czerwca

od godz. 12.00

3.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane

od 12 maja do 16 maja

od godz. 8.00 do godz. 15:00

od 18 czerwca do
24 czerwca

od godz. 8.00 do godz. 15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc w celu przeprowadzenia postępowania uzupełniającego)

17 maja

od godz. 12.00

25 czerwca

od godz. 12.00

 5.Tryb odwoławczy:

1)W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

     i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej

     z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2)Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata

     z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę

     punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał

     w postępowaniu rekrutacyjnym.

3)Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4)Dyrektor szkoły, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5)Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

linia

                                                       Zasady   rekrutacji

do klasy pierwszej publicznego gimnazjum nr 1

na rok szkolny 2015/2016

linia

       Informację opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004.256.2572 z późn. zm.))

    6.Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla którego ustalono obwód przyjmuje się

         z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie

       (Załącznik nr 1).

  7.Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

  8.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum, mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. (Załącznik nr 2) .

  9.W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 przyjmuje się kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum na podstawie kryteriów:

 

1.

kandydat do publicznego gimnazjum zamieszkały na terenie Gminy Chełmek

50 pkt.

2.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum w danym zespole

5 pkt.

3.

dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły do której kandydat ma być przyjęty

5 pkt.

4.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5 pkt.

5.

niepełnosprawność kandydata

5 pkt.

6.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5 pkt.

7.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5 pkt.

8.

wielodzietność rodziny kandydata

5 pkt.

9.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

5 pkt.

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica stosownych dokumentów:

  6) Oświadczenie ? rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej/przedszkola/ gimnazjum (Załącznik nr 3);

  7)Oświadczenie ? dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie publicznego gimnazjum (Załącznik nr 4);

  8) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ? prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Załącznik nr 5);

  9) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ? składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia? (Załącznik nr 6);

  10) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

  11) orzeczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata.

  12)Dokumenty poświadczające objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 13)W celu potwierdzenia ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata do gimnazjum należy przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu.

Dokumenty (w punkcie 5, 6 i 7) składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej   za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Dokumenty o których mowa w pkt. 8 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

Przy zgłoszeniu kandydata do klasy pierwszej publicznego gimnazjum należy przedłożyć do wglądu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (art. 20u ust. 2 ustawy zmieniającej).

10.Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do klasy I w roku szkolnym 2015/2016, będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie (Decyzja MKO z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas pierwszych publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem gimnazjum i do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży ,w tym terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego

i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobów

       punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2015/2016 w województwie

       małopolskim.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie w sekretariacie szkoły dokumentów: zgłoszenia i wniosku o przyjęcie   dziecka do publicznego gimnazjum wraz z załącznikami

od 23 marca do 20 czerwca 2015 r.

 

2.

Dostarczenie   poświadczonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

 

od 30 czerwca 2015 r

do godz.15:00

 

3.

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów   niezakwalifikowanych

3 lipca 2015 r.

godz. 13.00

4.

Potwierdzenie w sekretariacie szkoły woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.

do 7 lipca 20145r.

godz. 15:00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 lipca 2015 r.

godz. 13 :00

6.

Postępowanie uzupełniające (jeżeli dane publiczne gimnazjum, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami)

od 9 lipca do 28 sierpnia 2015 r.

 

11.Jeżeli publiczne gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektorgimnazjum w uzgodnieniu   z burmistrzem wyznacza termin postępowania   uzupełniającego.

12.Tryb odwoławczy:

6) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznego gimnazjum.

7) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

8) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

9) Dyrektor szkoły, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięciarekrutacyjne w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

     10) Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

W imieniu Samorządowego Zespołu Szkół nr.1 w Chełmku- Akt Inauguracyjny Akademii SOS odebrała pani dyrektor Lucyna Kuligowska . Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie młodych zawodniczek z byłym reprezentantem kraju Marcinem Prusem

Strona 1 z 4

Marzec 2015

Pn Wt Sr Cz Pt So N
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Free business joomla templates