dzienniczek
Szkoła

Sierpień

 

 witaj-szkoło1  nowy roka

 indeks


238

 

Odpłatności

za

Śniadania i Obiady

w Roku Szkolnym 2015/2016

Proszę o zgłaszanie uczniów, którzy będą korzystać z posiłków

do sekretariatu szkoły od dnia 1 września 20015 r.

w godz. 7:30 do 15:30

Prosimy dokonywać wpłaty do 10 - tego każdego miesiąca na poniżej podany rachunek bankowy.

śniadania dla grupy 5-cio godzinnej przedszkola , szkoły podstawowej

                 i gimnazjum od dnia  3 września 2015 r.

koszt 1-ego śniadania   mała bułka + herbata-1,20 zł

                                      duża bułka + herbata  -2,00 zł

obiady od dnia 7 września 2015 r.

koszt 1- ego obiadu dla przedszkola - 2,60 zł                          

koszt 1- ego obiadu dla szkoły          - 4,00 zł

Herbata                                              - 5,00 zł / za m-c /

wpłata za samą herbatę można będzie dokonać miesięcznie - 5,00zł                                 lub od września do grudnia 2015 r. - 20,00 zł                                      

............................................................................................................

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

ABS Bank Spółdzielczy Andrychów / oddział Chełmek

Nr rachunku bankowego   06 8110 1023 2006 0319 1346 0006

 

Opłata za posiłki m-c wrzesień 2015r

Przedszkole   -  grupa 5 godzinna

    Bulka mała + herbata / 20 dni       - 24, 00 zł  

    Obiad   przedszkolny / 18 dni        - 46, 80 zł  

                       Herbata               -   5,00 zł ( za m-c ) wpłata

                                                                    na rachunek bankowy

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

   Bułka mała + herbata / 20 dni         - 24, 00 zł  

   Bułka duża + herbata / 20 dni         - 40, 00 zł  

   Obiad szkolny / 18 dni                     - 72, 00 zł

                      Herbata                    - 5,00 zł / za m-c / wpłata

                                                                      na rachunek bankowy

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

ABS Bank Spółdzielczy Andrychów / oddział Chełmek

Nr rachunku bankowego   06 8110 1023 2006 0319 1346 0006

indeks

 informacja

ubez

Kontakt i informacje przy zgłaszaniu szkody:

                       Agencja Ubezpieczeniowa MIKAN

                           ul. Piastowska 10

                           32-660 Chełmek

                           tel. 33/846-33-56  


                                       Agencja Ubezpieczeniowa MIKAN

                          ul. Wańkowicza 4

                          32-590 Libiąż

                          tel.32/627-47-04

Czynne   od 9:00 - 17:00

klik

 indeks

 

 

nowawyprawka


"Wyprawka Szkolna"

w roku szkolnym 2015/2016

 

    Zgodnie z §4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

         Termin składnia wniosków zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.114.2015 Burmistrza Chełmka na zakup podręczników od dnia 1 września do dnia 4 września 2015 r.

  1. Wnioski na "wyprawkę szkolną" można składać na zakup podręczników dla uczniów :

- szkoły podstawowej klasy III

- szkoły ponadgimnazjalnej, tj. technikum kl. IV

  1. Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę:

           nie przekracza 574 zł netto.

  1. W uzasadnionych sytuacjach losowych - tj: (ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych                        i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego  i sytuacji kryzysowej)  o pomoc finansową w ramach tego programu mogą starać się również osoby, których dochód przekracza  kwotę 574 zł netto.
  2. W ramach programu "Wyprawka szkolna" o dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się rodzice uczniów:

- słabowidzących 

- niesłyszących 

- słabosłyszących 

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi

  

     5. Posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o potrzebie

           kształcenia specjalnego-bez względu na sytuację materialną rodziny.    

 

Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły

termin złożenia w sekretariacie SZS nr1 w Chełmku

od dnia 1 września do 4 września 2015 r.

telefon kontaktowy: 033    846 11 04

 

indeks

uwaga1

Rodzice , Których Dzieci Będą Korzystać ze Świetlicy Szkolnej proszeni są o wypełnienie

Karty Zgłoszeniowej i dostarczenie jej do Sekretariatu Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku

do dnia 2 września 2015 r.

Karta Zgłoszeniowa do pobrania w Sekretariacie

lub ze strony szkoły

klil

 

indeks

 informacja

przed

 

indeks

ogl

wywies

indeks

ogl

wywiesz

indeks

Kontakt  i  informacje przy zgłaszaniu szkody:

 

Agencja Ubezpieczeniowa MIKAN

ul. Piastowska 10

32-660 Chełmek

tel. 33/846-33-56  

Agencja Ubezpieczeniowa MIKAN

ul. Wańkowicza 4

32-590 Libiąż

32/627-47-04

Czynne   od  9:00 ? 17:00

Strona 1 z 5

Sierpien 2015

Pn Wt Sr Cz Pt So N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Free business joomla templates