• Grant 1

  •  

     Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

      Celem Zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych
   w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprze wyposażenie tych szkół
   w narzędzia do nauki zdalnej, o których mowa w § 5 ust. 2 regulaminu, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

   Szkoła zakupiła monitor interaktywny, 3 laptopy oraz 3 myszki na kwotę: 19 549,05 zł.