• Grant - Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny

  •  

   Cel zadania grantowego:

   wsparcie potencjału małopolskich organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe kształcenia ogólnego i zawodowego oraz placówki oświatowe w organizacji nauki i wsparcia uczniów ukraińskich w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.     Z otrzymanych środków grantu zostanie zakupione wyposażenie sal lekcyjnych, m.in. komputery, tablety, monitory interaktywne z akcesoriami, pomoce dydaktyczne oraz działania o charakterze integrującym środowisko uczniów z Polski i Ukrainy.

   Realizatorami zadania grantowego są:

   1. Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku, ul. Bolesława Chrobrego 9, 32-660 Chełmek,
   2. Samorządowy Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Chełmku, ul. Marszałka Piłsudskiego 1, 32-660 Chełmek,
   3. Samorządowy Zespół Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku, ul. Nadwiślańska 9, 32-661 Bobrek.

   Dofinansowanie grantu: 147 767,18  zł.

   Termin realizacji zadania grantowego:  od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 roku.

   Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19