• Małopolski Projekt Nauki Pływania JUŻ PŁYWAM

    • Uczniowie klas drugich uczestniczą w zajęciach nauki pływania w ramach Małopolskiego Projektu JUŻ PŁYWAM, który jest realizowany przez GMINĘ CHEŁMEK przy wsparciu finansowym WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  w ramach zadania  Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na 2024 r.

     Bezpłatna nauka pływania realizowana jest w Parku Wodnym w Libiążu pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów. Uczestniczy w niej 30 uczniów w dwóch 15-osobowych grupach. Program obejmuje 12 godzin nauki pływania dla każdej z grup. W ramach zadania sfinansowany jest transport, opieka nauczycieli, wstępy na basen oraz instruktorzy pływania. 

     W wyniku uczestnictwa w projekcie uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności w zakresie pływania. Ponadto, projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa dzieci na pływalniach lub basenach odkrytych, a także stworzenie możliwości rozważnego i aktywnego spędzenia wolnego czasu.

     Cele realizacji projektu:

     ✅ nabycie umiejętności pływackich,

     ✅ wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju zbiorników wodnych,

     ✅ poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej,

     ✅ zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, poprzez stwarzanie szan dla rozwoju sportowych talentów,

     ✅ upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport,

     ✅ promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.