• ŻYWIENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

    • opłata za m-c CZERWIEC 2021 r.
     • Szkoła podstawowa

      Bułka mała + herbata / 1,70 x 16 dni – 27,20 wpłata na konto

      Bułka duża + herbata / 2,50 x 16 dni – 40,00 zł wpłata na konto

      Obiad szkolny / 5,00 x 16 dni – 80,00 wpłata na konto

      Herbata – 5,00 zł /m-c wpłata na rachunek bankowy

       

      Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

      PKO BP 78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

      Wpłaty dokonujemy do dnia 10 każdego miesiąca.

       

      INFORMACJA DLA RODZICÓW

      Proszę o zgłoszenie dziecka na posiłki na podstawie deklaracji o korzystaniu z usług stołówki szkolnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

       

      PROSZĘ RODZICÓW O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE DO SEKRETARIATU SZKOŁY (33 846 11 04) NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA POSIŁKACH NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZ. 13:00 DNIA WCZEŚNIEJSZEGO.

      NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ODLICZONE Z WPŁAT ZA NASTĘPNY MIESIĄC.

    • opłata za m-c MAJ 2021 r.
     • Szkoła podstawowa klasy I-III

      Bułka mała + herbata / 1,70 x 17 dni – 28,90 wpłata na konto

      Bułka duża + herbata / 2,50 x 17 dni – 42,50 zł wpłata na konto

      Obiad szkolny / 5,00 x 17 dni – 85 ,00 zł wpłata na konto

      Herbata – 5,00 zł /m-c wpłata na rachunek bankowy

       

      Szkoła podstawowa klasy IV-VIII

      Nauczanie hybrydowe - Rodzice sami muszą obliczyć ile dni będzie dziecko jadło

      Bułka mała + herbata / 1,70 za 1 dzień

      Bułka duża + herbata / 2,50 za 1 dzień

      Obiad szkolny / 5,00 za 1 dzień

      Herbata – 5,00 zł /m-c wpłata na rachunek bankowy

       

      Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

      PKO BP 78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

       

      Wpłaty dokonujemy do dnia 10 każdego miesiąca.

       

      INFORMACJA DLA RODZICÓW

      Proszę o zgłoszenie dziecka na posiłki na podstawie deklaracji o korzystaniu z usług stołówki szkolnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

       

      PROSZĘ RODZICÓW O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE DO SEKRETARIATU SZKOŁY (33 846 11 04) NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA POSIŁKACH NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZ. 13:00 DNIA WCZEŚNIEJSZEGO.

      NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ODLICZONE Z WPŁAT ZA NASTĘPNY MIESIĄC.

    • opłata za m-c KWIECIEŃ 2021 r.
     • Szkoła podstawowa

      Bułka mała + herbata / 1,70 x 5 dni – 8,50 zł wpłata na konto

      Bułka duża + herbata / 2,50 x 5 dni – 12,50 zł wpłata na konto

      Obiad szkolny / 5,00 x 5 dni – 25 ,00 zł wpłata na konto

      Herbata – 5,00 zł /m-c wpłata na rachunek bankowy

       

      Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

      PKO BP 78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

       

      INFORMACJA DLA RODZICÓW

      Proszę o zgłoszenie dziecka na posiłki na podstawie deklaracji o korzystaniu z usług stołówki szkolnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

       

      PROSZĘ RODZICÓW O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE DO SEKRETARIATU SZKOŁY (33 846 11 04) NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA POSIŁKACH NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZ. 13:00 DNIA WCZEŚNIEJSZEGO.

      NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ODLICZONE Z WPŁAT ZA NASTĘPNY MIESIĄC.

    • opłata za m-c MARZEC 2021 r.
     • Szkoła podstawowa

      Bułka mała + herbata / 1,70 x 23 dni – 39,10 zł wpłata na konto

      Bułka duża + herbata / 2,50 x 23 dni – 57,50 zł wpłata na konto

      Obiad szkolny / 5,00 x 23 dni – 115 ,00 zł wpłata na konto

      Herbata5,00 zł /m-c wpłata na rachunek bankowy

       

      Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

      PKO BP  78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

       

      Wpłaty dokonujemy do dnia 10 każdego miesiąca.

       

      INFORMACJA DLA RODZICÓW

      Proszę o zgłoszenie dziecka na posiłki na podstawie deklaracji o korzystaniu z usług stołówki szkolnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

       

      PROSZĘ RODZICÓW O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE DO SEKRETARIATU SZKOŁY (33 846 11 04) NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA POSIŁKACH NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZ. 13:00 DNIA WCZEŚNIEJSZEGO.

      NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ODLICZONE Z WPŁAT ZA NASTĘPNY MIESIĄC.

    • opłata za m-c LUTY 2021 r.
     • Szkoła podstawowa

      Bułka mała + herbata / 1,70 x 20 dni – 34,00 zł wpłata na konto

      Bułka duża + herbata / 2,50 x 20 dni – 50,00 zł wpłata na konto

      Obiad szkolny / 5,00 x 20 dni – 100 ,00 zł wpłata na konto

      Herbata5,00 zł /m-c wpłata na rachunek bankowy

       

      Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

      PKO BP  78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

       

      Wpłaty dokonujemy do dnia 10 każdego miesiąca.

       

      INFORMACJA DLA RODZICÓW

      Proszę o zgłoszenie dziecka na posiłki na podstawie deklaracji o korzystaniu z usług stołówki szkolnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

       

      PROSZĘ RODZICÓW O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE DO SEKRETARIATU SZKOŁY (33 846 11 04) NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA POSIŁKACH NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZ. 13:00 DNIA WCZEŚNIEJSZEGO.

      NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ODLICZONE Z WPŁAT ZA NASTĘPNY MIESIĄC.

    • opłata za m-c STYCZEŃ 2021 r.
     • Szkoła podstawowa

      Bułka mała + herbata / 1,70 x 10 dni – 17,00 zł wpłata na konto

      Bułka duża + herbata / 2,50 x 10 dni – 25,00 zł wpłata na konto

      Obiad szkolny / 5,00 x 9 dni – 45 ,00 zł wpłata na konto

      Herbata – 5,00 zł /m-c wpłata na rachunek bankowy

       

      Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

      PKO BP 78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

       

      INFORMACJA DLA RODZICÓW

      Proszę o zgłoszenie dziecka na posiłki na podstawie deklaracji o korzystaniu z usług stołówki szkolnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

       

      PROSZĘ RODZICÓW O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE DO SEKRETARIATU SZKOŁY (33 846 11 04) NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA POSIŁKACH NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZ. 13:00 DNIA WCZEŚNIEJSZEGO.

      NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ODLICZONE Z WPŁAT ZA NASTĘPNY MIESIĄC.