• ŻYWIENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

     • opłata za m-c PAŹDZIERNIK 2021 r.
      • Szkoła podstawowa

       Bułka mała + herbata / 1,70 x 19 dni – 32,30 wpłata na konto

       Bułka duża + herbata / 2,50 x 19 dni – 47,50 zł wpłata na konto

       Obiad szkolny / 5,00 x 19 dni – 95,00 wpłata na konto

       Herbata – 5,00 zł /m-c wpłata na rachunek bankowy (Odpłatność za hernatę przyjmowana jest jednorazowo za cały miesiąc, nie ma odpisu).

        

       Płatne na konto:

       Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

       PKO BP 78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

       Proszę w tytule przelewu wpisać imię, nazwisko, klasę i za jaki rodzaj posiłku jest wpłata.

       Wpłaty dokonujemy do dnia 10 każdego miesiąca.

       Brak wpłaty skutkuje wstrzymaniem posiłków dla ucznia.

        

       INFORMACJA DLA RODZICÓW

       Proszę o zgłoszenie dziecka na posiłki na podstawie deklaracji o korzystaniu z usług stołówki szkolnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

        

       Zapisy na śniadanie i herbatę przyjmowane są na cały miesiąc!
       Możliwe są zapisy na obiady w wybrane dni!

        

       NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA POSIŁKACH NALEŻY ZGŁOSIĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZ. 13:00 DNIA WCZEŚNIEJSZEGO TELEFONICZNIE DO SEKRETARIATU SZKOŁY (33 846 11 04) lub (669 560 430)

       NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ODLICZONE Z WPŁAT ZA NASTĘPNY MIESIĄC.

     • opłata za m-c WRZESIEŃ 2021 r.
      • Szkoła podstawowa

       Bułka mała + herbata / 1,70 x 19 dni – 32,30 wpłata na konto

       Bułka duża + herbata / 2,50 x 19 dni – 47,50 zł wpłata na konto

       Obiad szkolny / 5,00 x 19 dni – 95,00 wpłata na konto

       Herbata – 5,00 zł /m-c wpłata na rachunek bankowy (Odpłatność za hernatę przyjmowana jest jednorazowo za cały miesiąc, nie ma odpisu).

        

       Posiłki szkolne dostępne będą od dnia 06.09.2021r.

        

       Płatne na konto:

       Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

       PKO BP 78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

       Proszę w tytule przelewu wpisać imię, nazwisko, klasę i za jaki rodzaj posiłku jest wpłata.

       Wpłaty dokonujemy do dnia 10 każdego miesiąca.

       Brak wpłaty skutkuje wstrzymaniem posiłków dla ucznia.

        

       INFORMACJA DLA RODZICÓW

       Proszę o zgłoszenie dziecka na posiłki na podstawie deklaracji o korzystaniu z usług stołówki szkolnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

        

       Zapisy na śniadanie i herbatę przyjmowane są na cały miesiąc!
       Możliwe są zapisy na obiady w wybrane dni!

        

       NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA POSIŁKACH NALEŻY ZGŁOSIĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZ. 13:00 DNIA WCZEŚNIEJSZEGO TELEFONICZNIE DO SEKRETARIATU SZKOŁY (33 846 11 04) lub (669 560 430)

       NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ODLICZONE Z WPŁAT ZA NASTĘPNY MIESIĄC.

        

     • opłata za m-c CZERWIEC 2021 r.
      • Szkoła podstawowa

       Bułka mała + herbata / 1,70 x 16 dni – 27,20 wpłata na konto

       Bułka duża + herbata / 2,50 x 16 dni – 40,00 zł wpłata na konto

       Obiad szkolny / 5,00 x 16 dni – 80,00 wpłata na konto

       Herbata – 5,00 zł /m-c wpłata na rachunek bankowy

        

       Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

       PKO BP 78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

       Wpłaty dokonujemy do dnia 10 każdego miesiąca.

        

       INFORMACJA DLA RODZICÓW

       Proszę o zgłoszenie dziecka na posiłki na podstawie deklaracji o korzystaniu z usług stołówki szkolnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

        

       PROSZĘ RODZICÓW O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE DO SEKRETARIATU SZKOŁY (33 846 11 04) NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA POSIŁKACH NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZ. 13:00 DNIA WCZEŚNIEJSZEGO.

       NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ODLICZONE Z WPŁAT ZA NASTĘPNY MIESIĄC.

     • opłata za m-c MAJ 2021 r.
      • Szkoła podstawowa klasy I-III

       Bułka mała + herbata / 1,70 x 17 dni – 28,90 wpłata na konto

       Bułka duża + herbata / 2,50 x 17 dni – 42,50 zł wpłata na konto

       Obiad szkolny / 5,00 x 17 dni – 85 ,00 zł wpłata na konto

       Herbata – 5,00 zł /m-c wpłata na rachunek bankowy

        

       Szkoła podstawowa klasy IV-VIII

       Nauczanie hybrydowe - Rodzice sami muszą obliczyć ile dni będzie dziecko jadło

       Bułka mała + herbata / 1,70 za 1 dzień

       Bułka duża + herbata / 2,50 za 1 dzień

       Obiad szkolny / 5,00 za 1 dzień

       Herbata – 5,00 zł /m-c wpłata na rachunek bankowy

        

       Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

       PKO BP 78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

        

       Wpłaty dokonujemy do dnia 10 każdego miesiąca.

        

       INFORMACJA DLA RODZICÓW

       Proszę o zgłoszenie dziecka na posiłki na podstawie deklaracji o korzystaniu z usług stołówki szkolnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

        

       PROSZĘ RODZICÓW O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE DO SEKRETARIATU SZKOŁY (33 846 11 04) NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA POSIŁKACH NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZ. 13:00 DNIA WCZEŚNIEJSZEGO.

       NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ODLICZONE Z WPŁAT ZA NASTĘPNY MIESIĄC.

     • opłata za m-c KWIECIEŃ 2021 r.
      • Szkoła podstawowa

       Bułka mała + herbata / 1,70 x 5 dni – 8,50 zł wpłata na konto

       Bułka duża + herbata / 2,50 x 5 dni – 12,50 zł wpłata na konto

       Obiad szkolny / 5,00 x 5 dni – 25 ,00 zł wpłata na konto

       Herbata – 5,00 zł /m-c wpłata na rachunek bankowy

        

       Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

       PKO BP 78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

        

       INFORMACJA DLA RODZICÓW

       Proszę o zgłoszenie dziecka na posiłki na podstawie deklaracji o korzystaniu z usług stołówki szkolnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

        

       PROSZĘ RODZICÓW O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE DO SEKRETARIATU SZKOŁY (33 846 11 04) NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA POSIŁKACH NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZ. 13:00 DNIA WCZEŚNIEJSZEGO.

       NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ODLICZONE Z WPŁAT ZA NASTĘPNY MIESIĄC.

     • opłata za m-c MARZEC 2021 r.
      • Szkoła podstawowa

       Bułka mała + herbata / 1,70 x 23 dni – 39,10 zł wpłata na konto

       Bułka duża + herbata / 2,50 x 23 dni – 57,50 zł wpłata na konto

       Obiad szkolny / 5,00 x 23 dni – 115 ,00 zł wpłata na konto

       Herbata5,00 zł /m-c wpłata na rachunek bankowy

        

       Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

       PKO BP  78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

        

       Wpłaty dokonujemy do dnia 10 każdego miesiąca.

        

       INFORMACJA DLA RODZICÓW

       Proszę o zgłoszenie dziecka na posiłki na podstawie deklaracji o korzystaniu z usług stołówki szkolnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

        

       PROSZĘ RODZICÓW O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE DO SEKRETARIATU SZKOŁY (33 846 11 04) NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA POSIŁKACH NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZ. 13:00 DNIA WCZEŚNIEJSZEGO.

       NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ODLICZONE Z WPŁAT ZA NASTĘPNY MIESIĄC.

     • opłata za m-c LUTY 2021 r.
      • Szkoła podstawowa

       Bułka mała + herbata / 1,70 x 20 dni – 34,00 zł wpłata na konto

       Bułka duża + herbata / 2,50 x 20 dni – 50,00 zł wpłata na konto

       Obiad szkolny / 5,00 x 20 dni – 100 ,00 zł wpłata na konto

       Herbata5,00 zł /m-c wpłata na rachunek bankowy

        

       Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

       PKO BP  78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

        

       Wpłaty dokonujemy do dnia 10 każdego miesiąca.

        

       INFORMACJA DLA RODZICÓW

       Proszę o zgłoszenie dziecka na posiłki na podstawie deklaracji o korzystaniu z usług stołówki szkolnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

        

       PROSZĘ RODZICÓW O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE DO SEKRETARIATU SZKOŁY (33 846 11 04) NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA POSIŁKACH NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZ. 13:00 DNIA WCZEŚNIEJSZEGO.

       NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ODLICZONE Z WPŁAT ZA NASTĘPNY MIESIĄC.

     • opłata za m-c STYCZEŃ 2021 r.
      • Szkoła podstawowa

       Bułka mała + herbata / 1,70 x 10 dni – 17,00 zł wpłata na konto

       Bułka duża + herbata / 2,50 x 10 dni – 25,00 zł wpłata na konto

       Obiad szkolny / 5,00 x 9 dni – 45 ,00 zł wpłata na konto

       Herbata – 5,00 zł /m-c wpłata na rachunek bankowy

        

       Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

       PKO BP 78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

        

       INFORMACJA DLA RODZICÓW

       Proszę o zgłoszenie dziecka na posiłki na podstawie deklaracji o korzystaniu z usług stołówki szkolnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

        

       PROSZĘ RODZICÓW O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE DO SEKRETARIATU SZKOŁY (33 846 11 04) NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA POSIŁKACH NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZ. 13:00 DNIA WCZEŚNIEJSZEGO.

       NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ODLICZONE Z WPŁAT ZA NASTĘPNY MIESIĄC.