•                                                Wyposażenie pracowni

   •                                       Dodatkowe pomoce dydaktyczne

   •                                                Zestawy edukacyjne

   •                                                            Narzędzia

   •                                                               Klocki

   •                                                           Robotyka

   •                                            Wyposażenie podstawowe