• PROMOCJA ZDROWIA

   •  W SZS nr 1 w Chełmku , klasy od I do VIIII co roku   biorą udział w Programach organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Oświęcimiu.

    Uczniowie biorą  czynny udział w zajęciach:

    1.,,Nie pal przy mnie- proszę”,

    2.,,Produkty ekologiczne”

    3.,,Bieg po zdrowie”,

    4.,,Znajdź właściwe rozwiązanie”,

    5.,,Trzymaj formę”.

    W czasie zajęć, uczniowie biorą udział w pogadankach, oglądają prezentacje multimedialne, filmiki edukacyjne, pokazy. Wypowiadają się na tematy związane z dbałością o swoje zdrowie- czego unikać, aby być zdrowym. Uczą się postaw asertywnych, uczą się mówić NIE. Prowadzą również rozmowy na temat racjonalnego odżywiania się. Wykonują prace plastyczne, plakaty na dany temat. Prace są indywidualne oraz grupowe.  Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w tego typu zajęciach.

    Koordynator Promocji Zdrowia.

    Magdalena Grygiel

   • Program "Znajdź właściwe rozwiązanie'

   •      Od października do grudnia 2022 roku w klasach od V do VIII w SZS nr 1 w Chełmku- ” ,odbył się cykl zajęć związanych z programem profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów szkoły podstawowej .Celem warsztatów prowadzonych na godzinach wychowawczych było: Przekazanie podstawowych wiadomości na temat zachowań stanowczych , uczenie się rozpoznawania swoich zachowań, uświadomienie mechanizmu nacisku grupowego i uczenie się mówienia NIE. Dodatkowo uczniowie uczyli się rozpoznawania emocji przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmu konfliktu oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemem. Warsztaty miały na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, wzbudzenie pozytywnego myślenia o sobie, kształcenie ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi. Uczniowie wykonali plakaty podsumowujące program „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”. 

     W czasie zajęć  uczniowie starali się znaleźć właściwe rozwiązanie by potrafili wzmocnić postawy zobowiązujące do niepalenia. Poznali zasady doskonałego funkcjonowania ludzkiego
    organizmu oraz wskazywali na jego potrzeby, w tym przede wszystkim konieczność zapewnienia prawidłowego żywienia i czystego powietrza
    Tematem przewodnim było Laboratorium ciała. Uczniowie zostali zapoznani z układem oddechowym, prawidłowym oddychaniem i wykonali ćwiczenia praktyczne. Następnie wychowawca przedstawił tematykę związaną z paleniem tytoniu, jego skutkami  oraz co nam daje niepalenie. Uczniowie brali czynny udział odpowiadając na liczne pytania, wykonując ćwiczenia oddechowe .

    Podczas zajęć warsztatowych Naucz się mówić NIE dowiedzieli się jak zachować się asertywnie, gdy ktoś nas poczęstuję papierosem. Zapoznali się także ze szkodliwymi skutkami palenia tytoniu.
    W ramach podsumowania warsztatów wykonali plakaty mające na celu ukazanie profilaktyki palenia tytoniu.

    Zapraszamy do galerii.