• Fakty z historii szkoły

     • 1853 - wybudowanie drewnianego budynku szkolnego 

      1864 - wycofanie języka niemieckiego z nauczania

      1914 - wybuch I wojny światowej – nieregularne zajęcia szkolne

      1918 - odzyskanie niepodległości; usunięcie godła państwa austriackiego, zawieszenie godła orła białego

      1938 - przemianowanie publicznej szkoły w Chełmku z II stopnia na najwyższy - III stopień

      1939 - 1945 - wojna

      1945 /luty/ - rozpoczęcie nauki oraz odbudowa przez mieszkańców spalonej placówki

      1973 - przyznanie sztandaru szkoły, ofiarowanie przez pana Edward Hagno metaloplastyki z wizerunkiem patrona szkoły - Adama Mickiewicza

     • 13.12.1981- wprowadzenie stanu wojennego, ogłoszenie zakazu nauczania do 3.01.1982 r.

      1986 -  uroczystość  80-lecia szkoły

      1999 - zmiana nazwy szkoły na Zespół  Szkolny Podstawowo- Gimnazjalny nr 1 w Chełmku

      2000 - założenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grunwald”

      2003 -  zmiana nazwy szkoły na Samorządowy Zespół Szkół
      w Chełmku im. Adama Mickiewicza

      2003 -  zawiązanie się komitetu wspierania budowy sali sportowej

      2004 -  otrzymanie  nowoczesnej pracowni multimedialnej

      2006 - otwarcie nowej sali gimnastycznej  i obchody 90- lecia szkoły

      2007 - nadanie numeru szkoły:  pełna nazwa szkoły: Samorządowy Zespół Szkół nr 1  im. Adama Mickiewicza w Chełmku