•  

    REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA

    na rok szkolny 2023/2024

    od 04.05.2023 r. - 11.05.2023 r. do godz. 15.00

     

    można składać WNIOSKI O PRZYJĘCIE dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Chełmku  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    Dokumenty można pobrać  ze strony internetowej

    www.szkola1chelmek.pl

    Informację można uzyskać pod numerem tel. 33/ 846-11-04 lub 669 560 430

     

    Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na wolne miejsca, z zastosowaniem odpowiednich zasad oraz kryteriów jak w rekrutacji zasadniczej.

     

    Zasady naboru do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Chełmku 2023/2024

     

     Wszystkie dokumenty do pobrania w rekrutacji poniżej:

    Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Chełmku

    W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych, należy złożyć oświadczenia:

    Oświadczenie- wielodzietność rodziny kandydata (zał. 1)

    Oświadczenie- samotne wychowanie kandydata w rodzinie (zał. 2)

    Oświadczenie- rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola (zał. 3)

    Oświadczenie- dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły- dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej (zał. 4)