• Rada Rodziców – rok szkolny 2023/2024

     

    Przewodnicząca Rady Rodziców    - p. Iwona Toporek

    Sekretarz                                             - p. Aneta Łyduch

    Skarbnik                                              - p. Izabela Sydoryk

    Komisja Rewizyjna                            - p. Adrianna Morys, p. Iwona Toporek i p. Magdalena Skawińska

  • Szanowni Rodzice,

   Uprzejmie prosimy o wpłaty 40 zł na Komitet Rodzicielski na konto bankowe: 

   Bank Pekao SA
   nr: 95 1240 4184 1111 0011 3286 1635