• Rada Rodziców

    W dniu 13 września 2022 r. Rada Rodziców wybrała swój zarząd:

    • Przewodniczącym został Pan Sławomir Morys,
    • skarbnikiem – Pani Adrianna Morys,
    • sekretarzem  -Pani Aneta Łyduch.
  • Szanowni Rodzice,

   Uprzejmie prosimy o wpłaty 40 zł na Komitet Rodzicielski na konto Bankowe: 93 8110 1023 3006 6000 3755 0001.