• Gimnastyka korekcyjna

        • W roku szkolnym 2022/ 2023  uczniowie klas I – IV uczestniczyli w zajęciach sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej. Głównymi celami tych zajęć była aktywizacja sportowa uczniów , profilaktyka wad postawy oraz włączenie grupy uczniów do regularnej aktywności sportowej. Zajęci ag odbywały się raz w tygodniu.
          W programie wzięło  udział łącznie 29 uczniów . Program był  realizowany na  wszystkich salach gimnastycznych szkół podstawowych.