• Uczniowie z Gminy Chełmek nauczą się pływać – małopolski projekt pn.„Już pływam”

      

     W naszej Gminie rusza kolejna edycja małopolskiego projektu „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

     Uczniowie 4 Szkół Gminy Chełmek:  SZS-P nr 2 w Chełmku, SZS nr 1 w Chełmku, SZS w Bobrku i SZS w Gorzowie, będą mieli bezpłatną możliwość zdobycia umiejętności pływania. W programie weźmie udział  101 uczniów klas II szkół podstawowych.  Zajęcia  prowadzone będą  w  15 osobowych grupach, pod okiem wykwalifikowanego instruktora, w liczbie 14 godzin nauki pływania dla każdej grupy. W ramach zadania sfinansowane zostaną transport i opieka w czasie drogi  i pobytu uczniów na basenie, wstępy na basen,  instruktor pływania. Poza zdobyciem umiejętności pływania, projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa  dzieci na pływalniach lub basenach odkrytych, a także stworzenie możliwości rozważnego i aktywnego spędzenia wolnego czasu. 

     Cele realizacji projektu:

     1. nabycie umiejętności pływackich,
     2. wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju zbiorników wodnych,
     3. poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej,
     4. zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów,
     5. upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej
      w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport,
     6. promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

      

     Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

     Termin realizacji zadania: od 3 kwietnia do 29 grudnia 2023 r.

     Całkowity koszt projektu wyniesie 38 498,86 zł, w tym: ze wsparcia finansowego otrzymanego                       z Województwa Małopolskiego 11 360,00 zł, środki gminy 27 138,86 zł.

     Regulamin__juz_plywam_2023.doc

      

      

      

         

     Projekt ,,Już pływam 2023”

        Nasza szkoła bierze udział w małopolskim projekcie ,, Już pływam’’, w ramach którego 29 uczniów klas drugich uczęszcza na zajęcia nauki pływania. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów pływania. Miejscem realizacji projektu jest Kryta Pływalnia w Oświęcimiu.

        Realizacja projektu zakłada nabycie przez dzieci umiejętności pływackich, promowanie pływania jako formy aktywnego i rozważnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia są doskonałą formą  kształtowania postaw prospołecznych i integracji społecznej.  Wykształcone na tym etapie nawyki trwale wpłyną na późniejsze aktywne życie młodego człowieka.

       Projekt realizowany przy wsparciu Województwa Małopolskiego i Gminy Chełmek.