• Szachy

    • Zajęcia odbywają się:

                                          klasa 2a        poniedziałek      11.40-12.25

                                          klasa 2b         środa                   11.40-12.25

     Prowadząca: Ewa Patyk

      

                                          klasa 3a        wtorek                 11.40-12.25

                                          klasa 3b        piątek                  11.40-12.25

     Prowadzący Mariusz Janik

      

     Nauka gry w szachy rozwija u dzieci zdolności matematyczne, logiczne myślenie, umiejętność analizy napotykanych problemów i ich rozwiązywania. Młody szachista jest bardziej opanowany, cierpliwy i wytrwały, lepiej radzi sobie z niepowodzeniami niż jego rówieśnicy.

     Szachy kształtują wyobraźnię, dają pewność siebie, uczą też szacunku do przeciwnika i samego siebie. Rozwijają i ćwiczą wyobraźnię przestrzenną, poprawną koordynację ruchów, uczą rozróżniania stron świata, kierunków lewo-prawo oraz określania odległości między przedmiotami. Jest to swoista lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia niewidoczny pomoże mu w matematyce, fizyce, a nawet technice i geografii.

     Z przeprowadzonych badań naukowych, określających wpływ nauczania szachów na różne kompetencje i rozwój dzieci wynika, że szachiści uczą się szybciej i osiągają wyższe oceny niż pozostali uczniowie, a szachy, jako gra dostępna dla każdej grupy społecznej, mogą przyczynić się do integracji społecznej, a także zmniejszyć poziom dyskryminacji, przestępczości i różnych uzależnień. Amerykański neurolog prof. Howard Gardner, twórca "teorii inteligencji wielorakich", dwie spośród nich - matematyczno-logiczną i przestrzenną - uzasadnia właśnie przykładami szachowymi.