• .

     Godziny

     Zajęcia dnia

      

     I CZĘŚĆ DNIA

      

     6:00- 8:00

      

      

      

      

      

      

     8.10- 8.30

      

      

      

      

      

     8.30- 9.00

     „Idą Misie do przedszkola”- schodzenie się dzieci. Rozmowa o zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie  zabawy oraz częstym myciu rąk . Własna aktywność dzieci, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, czynności porządkowo- gospodarcze, zabawy ruchowe, zestaw porannych zabaw i ćwiczeń  ruchowych według przewodnika   metodycznego „Olek i Ada” poziom  „B”
     i „BB+”.

      

     Chłopcy i dziewczynki zjadają witaminki”- śniadanie. Czynności higieniczno- sanitarne przed posiłkiem (zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk) czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego  
     i estetycznego spożywania posiłku.

      

     „Wesoło nam tu płynie czas”-zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Przypomnienie
     o zasadach
        bezpieczeństwa.

      

     II CZĘŚĆ DNIA

      

     9.00- 9.40

      

      

      

      

      

      

      

      

       9.40- 10.00

      

     10.00- 10.45

      

      

      

      

      

     10.45- 11.00

      

      

     11.00- 11.30

      

      

      

     11.30- 11.45

      

      

      

     11.45- 12.50

      

      

     „Łamigłówki mądrej główki”- zintegrowana działalność edukacyjna z całą grupą w oparciu o nową podstawę programową i „Program wychowania  przedszkolnego”  (zgodnie  z przewodnikami metodycznymi „ Olek i Ada”” poziom „B” dla dzieci 5-letnich i poziom „BB+” dla dzieci 6- letnich). Realizacja obowiązkowych  zajęć z zakresu edukacji  polonistycznej, matematycznej, zdrowotnej, muzycznej, plastycznej oraz przyrodniczej. Rozmowy
     z dziećmi na temat zachowania bezpiecznego dystansu między sobą oraz na temat konieczności częstego mycia rąk.

      

     „Kółeczko zwijamy, dzieci zapraszamy”- zabawy ruchowe dotyczące tematyki zajęć.

      

     „Wesoło nam tu płynie czas”- spacery, wycieczki, zajęcia na placu zabaw, obserwacja przyrody, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Rozmowa na temat zasad bezpieczeństwa, zachowania bezpiecznej odległości między dziećmi.

      

     „O higienę dbamy, omyciu rąk zawsze pamiętamy”- czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, rozmowa  na temat kultury zachowania się podczas posiłku oraz prawidłowego posługiwania się sztućcami.

      

     „Chłopcy i dziewczynki zjadają witaminki”- obiad. Kulturalne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, zachęcanie dzieci do spożywania wszystkich dań.

      

     „O higienę dbamy, o myciu rąk zawsze pamiętamy”- czynności higieniczne po zakończonym posiłku. Zwracanie szczególnej uwagi podczas na prawidłowe mycie rąk po posiłku.

      

     „Wesoło nam tu płynie czas”- własna aktywność dzieci, zabawy dydaktyczne wg miesięcznych planów pracy, zabawy logopedyczne, rytmiczne oraz relaksacyjne. Rozmowy z dziećmi na temat zachowywania bezpiecznego dystansu między sobą oraz na temat konieczności częstego mycia rąk.

     III CZĘŚĆ DNIA

      

     12.50- 13.10

      

      

     13.10- 13.30

      

      

     13.30- 16.00

      

      

      

      

      

      

      

      

     14.30- 16.00

     „O higienę dbamy, o myciu rąk zawsze pamiętamy”- czynności higieniczne- sanitarne.

      

     „Chłopcy i dziewczynki zjadają witaminki”- podwieczorek. Kulturalne spożywanie posiłku, utrwalenie zasad prozdrowotnych.

      

     „Wesoło nam tu płynie czas”- zabawy dydaktyczne z całą grupą, zabawy kołowe ze śpiewem, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć, kontynuacja działalności edukacyjnej         z   książką „Olek i Ada” poziom „B” oraz „BB+”, praca stymulacyjno- kompensacyjna i indywidualna z dzieckiem, ćwiczenia ortofoniczne, gry i zabawy stolikowe oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne  oraz ruchowe na świeżym powietrzu. Porządkowanie kącików zabaw. Rozmowy z dziećmi na temat zachowania  bezpiecznego dystansu między sobą oraz na temat konieczności częstego mycia  rąk.

     Rozchodzenie się dzieci.