• RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. P2 „ Misie”

     Wychowawcy: Iwona Trybuś-Barcik, Natalia Mucha

      

     I część dnia.

      

     6.00- 8.00„Idą Misie do przedszkola’’ -schodzenie się dzieci. Własna aktywność dzieci, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, czynności porządkowo- gospodarcze, zabawy ruchowe, , zestaw ćwiczeń porannych wg przewodnika metodycznego Olek i Ada poziom „A+”, „B”, rozmowa o częstym myciu rąk.

      

     8.00- 8.30 Chłopcy i dziewczynki zjadają witaminki’’- śniadanie. Czynności higieniczno- sanitarne przed posiłkiem(zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk), czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

      

     8.30- 9.00- „ Wesoło nam tu płynie czas”- zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa.

      

     II część dnia.

      

     9,00- 9.40- „ Łamigłówki mądrej główki”- zintegrowana działalność edukacyjna z całą grupą w oparciu o nową podstawę programową i Program Wychowania Przedszkolnego ( zgodnie z przewodnikami metodycznymi „ Olek i Ada” poziom „A+” dla dzieci 4 letnich, poziom „B” dla dzieci 5- letnich. Realizacja obowiązkowych zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, zdrowotnej, muzycznej, plastycznej oraz przyrodniczej.

      

     9.40- 10.00- „Kółeczko zwijamy, dzieci zapraszamy’’-  zabawy ruchowe dotyczące tematyki zajęć.

      

     10.00- 10.45- „ Wesoło nam tu płynie czas”- spacery, wycieczki, zajęcia na placu zabaw, obserwacja przyrody, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Tworzenie okazji do eksperymentowania i odkrywania. Rozmowa na temat zasad bezpieczeństwa.

      

     10.45- 11.00- „ O higienę dbamy, o myciu rąk zawsze pamiętamy’’- czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, rozmowa na temat kultury zachowania się podczas posiłku oraz prawidłowego posługiwania się sztućcami.

      

     11.00- 11.30-  „ Chłopcy i dziewczynki zajadają witaminki” -obiad. Kulturalne spożywanie posiłku, zachęcanie do spożywania wszystkich dań.

      

     11.30- 11.45- „ O higienę dbamy, o myciu rąk zawsze pamiętamy”- czynności higieniczne po zakończonym posiłku.

      

     11.45- 12.50- „ Wesoło nam tu płynie czas”- własna aktywność dzieci, zabawy dydaktyczne według miesięcznych planów pracy, zabawy logopedyczne, rytmiczne oraz relaksacyjne.

     Rozmowy z dziećmi na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw.

      

     III część dnia.

      

     12.50- 13.10- „ O higienę dbamy, o myciu rąk pamiętamy”- czynności higieniczno- sanitarne przed posiłkiem.

      

     13.10- 13.30- „ Chłopcy i dziewczynki zajadają witaminki”-  podwieczorek. Kulturalne spożywanie posiłku, utrwalenie zasad prozdrowotnych.

      

     13.30- 16.00- „ Wesoło nam tu płynie czas”- zabawy dydaktyczne z całą grupą, zabawy kołowe ze śpiewem, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć, kontynuacja działalności edukacyjnej z książką „ Olek i Ada” poziom „A+” i „B,”, praca stymulacyjno- kompensacyjna i indywidualna z dzieckiem, ćwiczenia ortofoniczne, gry i zabawy stolikowe oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne oraz ruchowe na świeżym powietrzu. Porządkowanie kącików zabaw.

     Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw.

      

     14.00- 16.00- rozchodzenie się dzieci.

     .