•  

      

     Wychowawcy: Monika Koryczan- Zembaty, Olimpia Dyląg

     Grupa dzieci 3 i 4 – letnich ,, Smerfy”

     Godziny

     Zajęcia dnia

     I  Część  Dnia

     6:00- 8:00

      

      

      

                8.10- 8.45

      

      

     8.45- 9.15

     „Idą Smerfy do przedszkola”-  schodzenie się dzieci; własna aktywność dzieci, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, czynności porządkowo- gospodarcze, zabawy ruchowe, zestaw porannych zabaw ruchowych według przewodnika   metodycznego „Olek i Ada” poziom „A” dla dzieci 3 – letnich oraz ,, A+” dla dzieci 4 - letnich

     „Chłopcy i dziewczynki zjadają witaminki”- śniadanie. Czynności higieniczno- sanitarne przed posiłkiem ( zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk) czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego  i estetycznego spożywania posiłku.

      

     „Wesoło nam tu płynie czas”- zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci; przypomnienie o zasadach   bezpieczeństwa.

      

     II  Część  Dnia

            9.15- 9.55

      

      

      

      

      

     9.55- 10.15

      

     10.15- 10.45

      

      

     10.45- 11.00

      

     11.00- 11.45

      

     11.45- 12.00

      

     12.00- 13.15

     „Łamigłówki mądrej główki”- zintegrowana działalność edukacyjna z całą grupą w oparciu o nową podstawę programową i „Program wychowania  przedszkolnego”  (zgodnie  z przewodnikami metodycznymi „ Olek i Ada ” poziom „A” dla dzieci 3 – letnich oraz „A+” dla dzieci 4- letnich); realizacja obowiązkowych  zajęć z zakresu edukacji  polonistycznej, matematycznej, zdrowotnej, muzycznej, plastycznej oraz przyrodniczej, wspomaganie rozwoju dzieci poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą; rozmowy z dziećmi na temat zachowania bezpiecznego dystansu między sobą oraz na temat konieczności częstego mycia rąk.

     „Kółeczko zwijamy , dzieci zapraszamy”- zabawy ruchowe dotyczące tematyki zajęć.

     „Wesoło nam tu płynie czas”- spacery, wycieczki, zajęcia na placu zabaw, obserwacja przyrody, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka; rozmowa na temat zasad bezpieczeństwa, zachowania bezpiecznej odległości między dziećmi.

     „O higienę dbamy, o myciu rąk zawsze pamiętamy”- czynności sanitarno- higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, rozmowa  na temat kultury zachowania się podczas posiłku.

     „Chłopcy i dziewczynki zjadają witaminki”- obiad. Kulturalne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, zachęcanie dzieci do spożywania wszystkich dań.

     „O higienę dbamy, o myciu rąk zawsze pamiętamy”- czynności sanitarno- higieniczne         po zakończonym posiłku.

     „Bajeczek słuchamy i po obiadku odpoczywamy”- poobiedni odpoczynek, relaksacja przy muzyce, bajkoterapia.

     III  Część  Dnia

         13.15- 13.30

      

      

         13.30- 14.00

      

      

      

        14.00- 16.00

      

      

      

         14.00- 16.00

      

     ,, O higienę dbamy, o myciu rąk zawsze pamiętamy”- czynności higieniczno- sanitarne; rozmowa na temat kulturalnego spożywania posiłków.

     „Chłopcy i dziewczynki zjadają witaminki”- podwieczorek. Kulturalne spożywanie posiłku,  utrwalenie zasad prozdrowotnych.

      

     „Wesoło nam tu płynie czas”- zabawy dydaktyczne z całą grupą, zabawy kołowe ze śpiewem, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć, praca z książką „Olek i Ada” poziom „A” dla dzieci 3 – letnich oraz „A+” dla dzieci 4-letnich, praca stymulacyjno- kompensacyjna i indywidualna z dzieckiem, ćwiczenia                    ortofoniczne i zabawy stolikowe oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne  oraz ruchowe na świeżym powietrzu. rozmowy z dziećmi na temat zachowania  bezpiecznego dystansu między sobą oraz na temat konieczności częstego mycia  rąk

     „Smerfusie czekają na swoje mamusie”- rozchodzenie się dzieci.