•                KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

  Rozpoczęcie roku szkolnego

  1  IX  2020

  Zimowa przerwa świąteczna

  23 – 31  XII  2020

  Ferie zimowe

  04 I – 17 I 2021

  I półrocze

  1  IX 2020 – 29 I 2021

  II Półrocze

  29  I  - 25  VI  2021

  Wiosenna przerwa świąteczna

  01 IV – 06 IV 2021

  Egzamin ósmoklasisty

  25, 26, 27  V  2021

  Zakończenie roku szkolnego

  25  VI  2021