• mgr Beata Babiuch - fizyka, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa, technika, informatyka

     mgr Katarzyna Chylaszek - edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny

     mgr Renata Dębska - Konik - język angielski

     mgr Wioletta Glandys - religia, oligofrenopedagogika

     mgr Artur Gomółka - muzyka

     mgr Magdalena Grygiel - edukacja wczesnoszkolna, SIP - Społeczny Inspektor Pracy

     mgr Mariusz Janik - wychowanie fizyczne, trener piłki siatkowej

     mgr Agata Juszyńska - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

     mgr Barbara Klimczak - matematyka, informatyka, oligofrenopedagogika

     mgr Renata Koczur - język angielski, terapia pedagogiczna

     mgr Monika Koryczan - Zembaty - edukacja przedszkolna

     mgr Krystyna Kowalczyk - język polski, doradztwo zawodowe

     mgr Kamila Krawczyk - przyroda, geografia

     mgr Agnieszka Krzyściak - Kalemba - język polski, logopedia, oligofrenopedagogika

     mgr Elżbieta Kubas - język niemiecki

     mgr Lucyna Kuligowska - edukacja wczesnoszkolna, historia, informatyka, logopedia

     mgr Mirosława Lizis - biologia, chemia

     mgr Damian Łękawa - geografia, informatyka

     mgr Sabina Madejczyk - edukacja przedszkolna

     mgr Agnieszka Mucha - plastyka, edukacja plastyczna, świetlica

     mgr Jolanta Ogorzała - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

     mgr Romana Oleś - język polski, biblioteka, oligofrenopedagogika

     mgr Ewa Patyk - wychowanie fizyczne, informatyka, instruktor piłki ręcznej, piłki siatkowej, pływania, fitness

     mgr Beata Pawluśkiewicz - historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka

     mgr Grzegorz Piętka - historia, wiedza o społeczeństwie

     mgr Dorota Pik - edukacja przedszkolna

     mgr Maria Piotrowska - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, religia

     mgr Małgorzata Piwowarczyk - historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka, informatyka

     mgr Rafał Ryczek - religia

     mgr Aneta Rylko - przyroda, świetlica

     mgr Izabela Supłat - Stokłosa - historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

     mgr Katarzyna Szynowska - matematyka, informatyka

     mgr Joanna Świerz - edukacja przedszkolna, logopedia, oligofrenopedagogika, pedagogika terapeutyczna

     mgr Iwona Trybuś - edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

     mgr Małgorzata Wojdyła - edukacja wczesnoszkolna

     mgr Małgorzata Wójtowicz - matematyka, informatyka