• Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

     • Miło nam poinformować, że uczniowie  naszej szkoły przeszli kurs nauki pływania w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania ,,Umiem pływać”.
      Programem zostało objętych  39 uczniów z klas drugich.
      Głównym celem programu było m. in. upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania oraz profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy. Uczniowie zrealizowali 20 godzin zajęć w okresie od marca do czerwca

      Drugoklasiści bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, z niecierpliwością czekali na kolejny wyjazd i ze smutkiem żegnali się po zakończeniu lekcji. Udział w tym projekcie dał dzieciom nie tylko możliwość nauki pływania, ale także aktywnego spędzania czasu wolnego i wspaniałej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały wiele radości i satysfakcji. Zajęcia na basenie rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu i innych akwenów wodnych. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów, zaangażowały także do wspólnych działań rodziców. Zajęcia dały im możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zapobiegania wadom postawy, zachęciły także do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia. Opiekę nad dziećmi w czasie wyjazdów pełnili wychowawcy, którym bardzo aktywnie pomagali rodzice.

      Dziękujemy za organizację tych zajęć, gdyż przyczyniły się one do wzrostu umiejętności pływania
      i zwiększyły sprawność fizyczną naszych uczniów.

                                                                                                                      Wychowawcy klas II.