• 250 LAT KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

     •            Dzień Nauczyciela to nie tylko święto osób, które na co dzień zajmują się przekazywaniem wiedzy dzieciom i młodzieży. Ten dzień ma także upamiętnić rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej założonej przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powołana 14 października 1773 r. instytucja była pierwszą w Polsce, jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej.Święto zostało ustanowione w kwietniu 1972 r., a od 1982 r. obchodzone jest pod nazwą Dnia Edukacji Narodowej.


      OBCHODY DNIA NAUCZYCIELA W 2023R.


              Nasza szkoła w tym roku przygotowywała uroczystą gminną akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w czwartek 12 października w sali kinowej MOKSiR Chełmek. W pierwszej część Burmistrz Chełmka pan Andrzej Saternus wręczył nauczycielom Nagrody Burmistrza a najlepszym uczniom stypendia naukowe. Dyrektorzy szkół nagrodzili nauczycieli Nagrodami Dyrektora.
              W drugiej części 71 uczniów zaprezentowało program artystyczny, na który składały się tańce, piosenki, gry na bębnach i gitarze oraz recytacja wierszy okolicznościowych. Występujący młodzi artyści przygotowali się do występu perfekcyjnie, za co otrzymali wiele pochwał oraz zostali nagrodzeni obfitymi brawami zebranej publiczności.
      W piątek 13 października uczniowie zaprezentowali się przed społecznością szkolną. Widowni podobały się tańce nowoczesne dziewczynek z klas 4-7 , śpiewy i tańce góralskie w wykonaniu uczniów z klasy 7a oraz piosenki klas 2, które śpiewała i tańczyła cała sala.


                     Dziękujemy wszystkim biorącym udział w tym ważnym wydarzeniu za ich zaangażowanie.
                                                                                                                                       

                                                                                                                                                             L.Kuligowska

      Zapraszamy na fotorelacje z akademii w szkole.

     • Akcja Sprzątanie Świata

     •  W poniedziałek 2 października uczniowie naszej szkoły włączyli się w 29. akcję Sprzątania Świata. W ten sposób pokazali jak bardzo szanują naszą planetę i dbają o zdrowe i piękno otoczenia. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Poszczególne klasy miały wyznaczone rejony do posprzątania, a zgromadzone śmieci odebrał Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku. Poprzez takie wspólne działanie uczniowie wzmacniają świadomość ekologiczną i  uczą się odpowiedzialności za środowisko naturalne.

      Dziękujemy młodzieży i nauczycielom za zaangażowanie w tegoroczną akcję.

       

     • Tydzień Szczęścia w Szkole.

     •     W dniach od 18 do 24 września w naszej szkole obchodzony był IV Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji były słowa:
       „Z optymizmem i nadzieją! ”. Świadome wzmacnianie optymizmu oznacza umiejętność wyciągania konstruktywnych wniosków z doświadczeń. Nadzieja, z kolei, w świetle psychologii pozytywnej oznacza wyznaczanie sobie celów i dążenie do ich realizacji.
      W ramach obchodów odbył się: Festiwal Kolorów, Święto Różnych Pokoleń, Święto Drzemki i Dobrego Snu. Nauczyciele rozmawiali z uczniami, oglądali filmy edukacyjne, uczniowie przyszli do szkoły ubrani na kolorowo – dzień bez koloru czarnego.
      A w bibliotece? czekał  na uczniów słoiczek dobrych myśli. Sztaluga z pytaniem: Jak czujesz się w bibliotece?/ szkole? . A na drzwiach pojawił się napis: „Uśmiech kosztuje mniej niż elektryczność i daje więcej światła”.
        Tego optymizmu, nadziei i uśmiechu życzymy Wam drodzy Uczniowie!, bo uśmiech to taka krzywa, która wszystko prostuje.
                                                                                                                           
                                                                                                                  Małgorzata Piwowarczyk
                                                                                                                   - nauczyciel biblioteki, SU.