• BohaterOn

     • BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

      W ramach tej akcji uczniowie klas 8 zostali zapoznanie z tematyką Powstania Warszawskiego oraz dowiedzieli się o akcji BohaterON.

      Obejrzeli specjalnie przygotowany odcinek programu Co za historia poświęcony Powstaniu Warszawskiemu. Opracowali także notatkę graficzną o Powstaniu Warszawskim. W ramach podsumowania sporządzili plakaty, które miały upamiętnić i podziękować powstańcom za ich trud włożony w walkę o ojczyznę.

     • " Zdolny przedszkolak"

     • Gratulacje dla Zuzanny Kowalówki za zajęcie 2 miejsca w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Symbole Niepodległej " organizowanym przez " Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie. " Dziewczynka uczęszcza do SZS nr 1 w Chełmku do grupy "Mądre Sowy ". Wykazała się dużą pomysłowością i ogromnym talentem plastycznym. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

      Dorota Pik

      Iwona Trybuś

     • Świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

     •  Nasza szkoła wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych w Polsce przez UNICEF. 20 listopada przypadała rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

      Celem tegorocznych obchodów było przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka . Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie.

      W naszej szkole akcję tę przeprowadziliśmy w czwartek,  24 listopada.  W ramach tego święta, na znak solidarności z dziećmi z całego świata nasze przedszkolaki, uczniowie oraz nauczyciele przyszli ubrani na niebiesko. Na korytarzu była przygotowana gazetka oraz galeria prac plastycznych wykonanych przez młodsze dzieci. W tym dniu wszyscy otrzymali również  plakietki z symbolem UNICEF. W oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1 – 3 SP odbyła się poganka na temat praw dziecka, prowadzona przez nauczyciela biblioteki panią Małgorzatę Piwowarczyk na podstawie czytanki  M. Michalak ,,Opowieść o tym, co w życiu ważne. Historia o nauce: Krzyżówka babci’’ oraz wydrukowanych plansz z prawami dziecka i kolorowanek.  W klasach 4 – 8 SP prezentację i pogadankę o prawach dziecka przeprowadziła opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Renata Dębska – Konik wraz uczniami klasy 8. Uczniowie chętnie oglądali prezentację ,,Wszyscy mamy prawa” udostępnioną przez UNICEF oraz dyskutowali o swoich prawach, ich respektowaniu i łamaniu.  Dodatkowo w tygodniu nauczyciele w poszczególnych klasach na zajęciach wychowawczych, historii oraz wiedzy o społeczeństwie  przeprowadzili lekcje o prawach dziecka,  wykorzystując również prezentację i ćwiczenia zamieszczone na stronie  www.unicef.pl 

      Dziękujemy za zaangażowanie nauczycielom i uczniom z klas 8 i 6.