• Świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

     •  Nasza szkoła wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych w Polsce przez UNICEF. 20 listopada przypadała rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

      Celem tegorocznych obchodów było przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka . Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie.

      W naszej szkole akcję tę przeprowadziliśmy w czwartek,  24 listopada.  W ramach tego święta, na znak solidarności z dziećmi z całego świata nasze przedszkolaki, uczniowie oraz nauczyciele przyszli ubrani na niebiesko. Na korytarzu była przygotowana gazetka oraz galeria prac plastycznych wykonanych przez młodsze dzieci. W tym dniu wszyscy otrzymali również  plakietki z symbolem UNICEF. W oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1 – 3 SP odbyła się poganka na temat praw dziecka, prowadzona przez nauczyciela biblioteki panią Małgorzatę Piwowarczyk na podstawie czytanki  M. Michalak ,,Opowieść o tym, co w życiu ważne. Historia o nauce: Krzyżówka babci’’ oraz wydrukowanych plansz z prawami dziecka i kolorowanek.  W klasach 4 – 8 SP prezentację i pogadankę o prawach dziecka przeprowadziła opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Renata Dębska – Konik wraz uczniami klasy 8. Uczniowie chętnie oglądali prezentację ,,Wszyscy mamy prawa” udostępnioną przez UNICEF oraz dyskutowali o swoich prawach, ich respektowaniu i łamaniu.  Dodatkowo w tygodniu nauczyciele w poszczególnych klasach na zajęciach wychowawczych, historii oraz wiedzy o społeczeństwie  przeprowadzili lekcje o prawach dziecka,  wykorzystując również prezentację i ćwiczenia zamieszczone na stronie  www.unicef.pl 

      Dziękujemy za zaangażowanie nauczycielom i uczniom z klas 8 i 6.

     • Ferie zimowe

     • ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA CHEŁMEK

      Ogłoszenie

      W czasie ferii zimowych świetlica będzie czynna w dniach 30.01.2023 - 10.02.2023 od poniedziałku do piątku
      w godz. 07:00-15:00.

      Zapisy dzieci na ferie zimowe będą realizowane od 01.12.2022 do 09.12.2022

      Zapisy dzieci z gminy Chełmek na pobyt w świetlicy środowiskowej będą realizowane za pośrednictwem karty zapisu dostępnej w siedzibie placówki przy ulicy Brzozowej 9 w Chełmku oraz na stronie internetowej pod adresem: www.swietlicachelmek.pl/

      Karta zapisu zawiera zgłoszenie dziecka na obiady.

      Dzienny koszt obiadu wynosi 8,00 zł.

      Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń względem daty wpływu.

      Karty zapisu przyjętych dzieci należy dostarczyć osobiście do siedziby placówki ul. Brzozowa 9 Chełmek. Organizator będzie powiadamiał o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka telefonicznie.

      * Dokumentacja złożona przed 01.12.2022 nie będzie rozpatrywana.

      * Dokumentację można składać w godzinach pracy placówki.

      * Szczegółowy plan zajęć będzie dostępny w dniu 13.01.2023 na stronie internetowej świetlicy.

      * Dzieci nie zgłoszone nie będą uczestniczyły w zajęciach. * Dzieci obowiązuje obuwie zamienne.

      * W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczy 33-846-10-25 lub 731-635-784


      karta_zapisu_-_ferie-zimowe_2023.pdf

    • Wyjazd dzieci klas 2a,2b,3a na spektakl teatralny . „Baśnie Pana Andersena” do Sosnowca w dniu 23.11.2022r.
     • Wyjazd dzieci klas 2a,2b,3a na spektakl teatralny . „Baśnie Pana Andersena” do Sosnowca w dniu 23.11.2022r.

     • 23.11.2022.uczniowie klas 2a,2b,3a byli  w  tetrze w Sosnowcu na spektaklu  pt. „Baśnie Pana Andersena Spektakl to adaptacja kilku najbardziej znanych baśniowych opowieści H. CH. Andersena, czyli „Dziewczynki z zapałkami”, „Brzydkiego kaczątka”, „Nowych szat cesarza”, „Księżniczki na ziarnku grochu” i  „Świniopasa”. Wielkie piękno i trwała wartość baśni Andersena polega na tym, że pokazują one życie takim, jakie ono jest –  narodziny na początku i śmierć na końcu, a pomiędzy nimi mieszanina śmiechu i łez. Andersen nie zmienia naturalnego porządku rzeczy tylko po to, by dopasować do szczęśliwego zakończenia. Łagodnie i cierpliwie uczy, że życie nie zawsze ma pogodną twarz. Hans Christian Andersen jako główny narrator prowadził nas w niezwykłej podróży w świat wrażeń i osobistych przeżyć.

      Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało.

     • 11 Listopada - Święto Niepodległości

     • Nasza szkoła wzięła udział w akcji "Szkoła do Hymnu". O godzinie 11.11 na sali gimnastycznej wraz z zaproszonymi Gośćmi: Burmistrzem Chełmka Andrzejem Saternusem oraz Radnymi Panią Agnieszką Radwańską, Panem Wojciechem Piwowarczykiem i Panem Henrykiem Kowalskim społeczność uczniowska i grono pedagogiczne odśpiewała Hymn Państwowy. Wszyscy uczestnicy wydarzenia ułożyli flagę Polski z białych i czerwonych kartek.

      #SzkołaDoHymnu

     • Wycieczka do teatru - klasy 7

     • „Dziady cz. II” w Teatrze Nowym w Zabrzu

      Tradycją naszej szkoły są wyjazdy do teatru. Tym razem uczniowie klasy 7 wyruszyli do Teatru Nowego w Zabrzu, by zapoznać się z niezwykłym obrzędem i tajemniczym rytuałem Dziadów. Wkroczenie do tego tajemniczego świata, w którym żywi nawiązują kontakt z duchami, stało się z pewnością dla każdego z nas okazją do przemyśleń i refleksji na temat naszego ziemskiego życia. Spektakl szalenie sugestywny, o wielkiej urodzie plastycznej i muzycznej, zachwycił wszystkich uczestników wycieczki.