• Projekt BohaterON- włącz historię!

     • W Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku przeprowadzono  ogólnopolską kampanię o tematyce historycznej, mającą na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku - BohaterON – włącz historię! Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

      Realizując kampanię,  nauczyciele w październiku i listopadzie  2023 roku przeprowadzili zajęcia  tematycznie związane z Powstaniem Warszawskim, w oparciu o materiały udostępnione przez organizatora kampanii.

      Uczniowie klas pierwszych  spotkali się z 8-letnim, ciekawym świata Leonem mieszkającym w Warszawie, pierwszoosobowym narratorem opowiadania Elizy Piotrowskiej „Jak zostałem bohaterem”. Za pośrednictwem obrazowego i humorystycznego języka najmłodsi uczniowie dowiedzieli się, czy można zostać bohaterem nawet, gdy nie ma wojny i jest się dzieckiem.

      Uczniowie klasy drugiej i trzeciej  obejrzeli spektakl lalkowy „Niebajka  o Powstaniu Warszawskim”. Opowiadanie w prosty sposób wyjaśniło dzieciom czym jest bohaterstwo, czyn patriotyczny i co zrobić, by móc się nazwać patriotą. Pokazało, co dla Powstańców Warszawskich znaczy pamięć o historii oraz jak ważna jest dla nich korespondencja z dzisiejszymi, młodymi patriotami.

      Uczniowie klas 4 - 6 poznali losy 11-letniej Janiki, mieszkającej podczas II wojny światowej przy ulicy Złotej w Warszawie. Janka jest bohaterką opowiadania  "Iskra nadziei", autorstwa  Magdaleny Górskiej. Dzięki prowadzonemu przez dziewczynkę pamiętnikowi, uczniowie  mogli poznać wydarzenia sprzed prawie 80 lat.

      Podczas zajęć z uczniami klasy siódmej i ósmej nauczyciele wykorzystali opowiadanie Renaty Piątkowskiej "Uparte serce tego miasta", na które składają się - wywołane dźwiękiem syren i klaksonów upamiętniających 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - wspomnienia uczestników tego wydarzenia i ich najbliższych.

      Dodatkowo podczas zajęć w klasach młodszych, jak i starszych, uczniowie wykonali rysunki, kartki, lapbooki, wklejki oraz plakaty upamiętniające Powstanie Warszawskie i jego bohaterów.

      Podsumowaniem udziału w kampanii było napisanie na stronie internetowej wpis.dumnizpowstancow.pl  - kilku słów do Powstańców, w których uczniowie mieli wyrazić swoją wdzięczność, uznanie i dumę  z postawy walczących w obronie stolicy i Polski.

     • XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • 17 listopada obchodziliśmy w naszej szkole XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki, a dokładnie utrwalania tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób oraz nadrobienia „tabliczkowych” zaległości. Przez cały tydzień uczniowie klas 3 – 8  powtarzali tabliczkę mnożenia na lekcjach informatyki, grając w gry edukacyjne, utrwalające obliczenia. Na zajęciach edukacji matematycznej w klasach 1 – 3 oraz na lekcjach matematyki w klasach 4 – 8 uczniowie rozwiązywali zadania, łamigłówki i kolorowanki z wykorzystaniem tabliczki mnożenia, dostosowane do poziomu klasy. Dzielnie walczyli, szybko wykonując działania mnożenia i dzielenia. Finałem tegorocznej akcji w naszej szkole był Happening. Dnia 17.11.2023 r. uczniowie klasy 7 wraz z opiekunami przeszli ulicami Chełmka: od szkoły przy  ul. B. Chrobrego do Dworca Kolejowego przy ul. Krakowskiej, niosąc przygotowane transparenty i plakaty, informujące o obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Tegoroczne hasło akcji, które widniało, na transparencie to: ,,Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”  Uczniowie, zaopatrzeni w identyfikatory Asystentów organizatora akcji, rozdawali napotkanym osobom kartki z łamigłówkami i działaniami tabliczki mnożenia. Po drodze odwiedzili Pocztę, Posterunek Policji oraz sklepy – zostawiając zabawne działania tabliczki mnożenia i zachęcając do jej powtarzania. Dziękujemy uczniom za wspólną zabawę matematyczną.

      Koordynator szkolny Barbara Klimczak i Agnieszka Mucha.