• Program Promocji Zdrowia "Żyj Zdrowo"

     • Program Promocji Zdrowia „Żyj Zdrowo” dla SZS nr 1 w Chełmku, w roku 2021 zrealizowany został na wszystkich poziomach edukacyjnych, w całym procesie dydaktyczno - wychowawczym przez całą społeczność szkolną(klasy od I-VIII). Program w swoim zakresie obejmował następujące działy:  

       

      -Profilaktyka uzależnień-,,Nie pal przy mnie proszę”

       -Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej ,,Bieg po zdrowie,”

      - Program edukacyjny ,,Trzymaj Formę”. 

      -Program:,, Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

      - Program profilaktyki palenia tytoniu ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”.

      -Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

       

        Cel główny:

      -Promowanie zdrowego żywienia.

      -Motywowanie oraz wspieranie uczniów w dbałości o zdrowie i w zapobieganiu chorobom.

      Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia".

      Nauczyciele w każdej klasie przeprowadzali zajęcia na w/w temat. Zajęcia były bardzo interesujące. Odbywały się pokazy, pogadanki , prezentacje multimedialne, filmiki edukacyjne. Uczniowie brali udział w dyskusji. Każda klasa wykonała prace plastyczne oraz plakaty związane z tematyką. Wykonano również gazetkę szkolną.

     • Wybierz Superbohatera lub Superbohaterkę

     • WYBIERAMY POLKĘ - SUPERBOHATERKĘ LUB POLAKA - SUPERBOHATERA

       Z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie naszej szkoły wykonali plakaty prezentujące sylwetki wspaniałych Polek i Polaków. Dowiedzmy się czego dokonali, co było dla nich ważne, jakie wyjątkowe moce i talenty zdecydowały o wielkości i sukcesie następujących BOHATERÓW: Maria Skłodowska-Curie, Aleksandra Szczerbińska, Karolina Lanckorońska, Tadeusz Kasprzycki, Martyna Wojciechowska, Agata Mróz, Zofia Stryjeńska, Matylda Getter, Jerzy Owsiak,  Jgnacy Paderewski, Jan Paweł II, Irena Sendlerowa, Wanda Rutkiewicz. 

      Dnia 16.11.2021 r. w naszej szkole odbyło się głosowanie na Superbohatera lub Superbohaterkę. Każdy uczeń mógł oddać głos na swojego faworyta. 

      Ogłoszenie wyników głosowania:

      Superbohater: Jan Paweł II

      Superbohaterka: Maria Skłodowska Curie

     • Wycieczka do Muzeum Pamięci Auschwitz-Birkenau

     • 29 października 2021 r. uczniowie klas ósmych uczestniczyli w wycieczce do Państwowego Muzeum Pamięci Auschwitz-Birkenau.  Mieli okazję zapoznać się  z miejscem, które stało się symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni, popełnionych na Polakach, Romach i innych narodach.  W ramach programu Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II RP w KL Auschwitz wzięli udział w zajęciach organizowanych w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Spotkania obejmowały tematykę:  Los jednostki w obozie  oraz  Los dzieci i młodocianych w obozie i prowadzone były w formie warsztatowej w oparciu o dokumenty, fotografie  i relacje świadków tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w tym nazistowskim obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej.

     • Bądź bezpieczny w sieci

     • Październik to Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu – w domu, pracy, szkole. Zawsze i wszędzie!

      Cyberprzemocy jest coraz więcej, więc uczymy się jej przeciwdziałać.

      Podczas kilku zajęć uczniowie klas trzecich utrwalali wiedzę  o cyberprzemocy, rozmawiali o zasadach odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Poznawali zagrożenia płynące z użytkowania technologii komunikacyjnych. Rozmawiali na temat nietykiety.  Oglądali filmy „Edukacja prawna – cyberprzemoc” , „Poznaj bezpieczny Internet. Sieciaki.pl” oraz „Internet! Cyberprzemoc cz.1, 2 i 3”.

      Drogi Rodzicu.
      - Pamiętaj, że przemoc, której dzieci doświadczają w Internecie, jest w dużej mierze przedłużeniem konfliktów przeniesionych ze środowiska rówieśniczego, mających miejsce w szkole lub klasie. Jednak, w odróżnieniu od tradycyjnej przemocy rówieśniczej, cyberprzemoc może mieć poważniejsze konsekwencje dla osoby doświadczającej przemocy – z uwagi na znacznie ograniczoną możliwość obrony.

      - Rozmawiaj, o tym co dzieje się w Internecie.
      - Sprawdź, co twoje dziecko wie o cyberprzemocy i czy zna sposoby reagowania w sytuacji,

      gdy ktoś jest nękany on-line.

      - Jeśli masz młodsze dziecko, pamiętaj o programach kontroli rodzicielskiej, które pomogą zabezpieczyć je przed potencjalnie szkodliwymi treściami i kontaktami.

       

      Skutki doświadczania cyberprzemocy zostają z dziećmi na bardzo długo.

      Dlatego tak ważne, aby dziecko nie zostało z tym samo.

                                                                                                                                Agata Juszyńska

                                                                                                                                Maria Piotrowska