• Andrzejki w szkole

     • 30 listopada swoje imieniny obchodzi Andrzej. Według dawnych wierzeń noc 29/30 listopada miała moc magiczną, pozwalającą zerknąć w przyszłość. Dzisiaj andrzejki są okazją do wspaniałej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych.

      Dzieci często zastanawiają się, co je w życiu spotka, planują i marzą, dlatego w naszej szkole przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali wróżby oraz zabawy, które przeprowadzono w klasach I-III.

      Starsi uczniowie mogli dowiedzieć się, co czeka ich w przyszłości losując wróżby, które pobudziły wyobraźnię, pozwoliły oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji!

     • Projekt BohaterON - włącz historię!

     • W Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku przeprowadzono  projekt BohaterON – włącz historię!, będący ogólnopolską kampanią mającą na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

      Projekt jest realizowany przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło:  Pamięć – Edukacja – Pomoc. Za pośrednictwem kampanii promowane są patriotyczne postawy i tożsamość narodowa w Polsce i poza jej granicami, a także tworzona wspólnota pamiętająca o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok.

      Realizując kampanię  nauczyciele przedszkola i szkoły przeprowadzili zajęcia na podstawie materiałów udostępnionych przez organizatora. 

      Uczniowie poznali biogramy żyjących Powstańców i ich wspomnienia z obrony stolicy i walki z okupantem. Przedszkolaki i uczniowie wykonali plakaty, rysunki oraz kartki dla żyjących Powstańców Warszawskich, w których dziękowali za ofiarną walkę w obronie stolicy, wyrazili swój hołd bohaterom oraz podziękowali, że dzięki Nim mogą żyć, rozwijać się i rosnąć, uczyć się i bawić się w wolnej Polsce. Kartki zostały wysłane na adres fundacji, która przekaże je honorowym odbiorcom.

      Beata Pawluśkiewicz

     • Program Promocji Zdrowia "Żyj Zdrowo"

     • Program Promocji Zdrowia „Żyj Zdrowo” dla SZS nr 1 w Chełmku, w roku 2021 zrealizowany został na wszystkich poziomach edukacyjnych, w całym procesie dydaktyczno - wychowawczym przez całą społeczność szkolną(klasy od I-VIII). Program w swoim zakresie obejmował następujące działy:  

       

      -Profilaktyka uzależnień-,,Nie pal przy mnie proszę”

       -Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej ,,Bieg po zdrowie,”

      - Program edukacyjny ,,Trzymaj Formę”. 

      -Program:,, Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

      - Program profilaktyki palenia tytoniu ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”.

      -Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

       

        Cel główny:

      -Promowanie zdrowego żywienia.

      -Motywowanie oraz wspieranie uczniów w dbałości o zdrowie i w zapobieganiu chorobom.

      Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia".

      Nauczyciele w każdej klasie przeprowadzali zajęcia na w/w temat. Zajęcia były bardzo interesujące. Odbywały się pokazy, pogadanki , prezentacje multimedialne, filmiki edukacyjne. Uczniowie brali udział w dyskusji. Każda klasa wykonała prace plastyczne oraz plakaty związane z tematyką. Wykonano również gazetkę szkolną.

     • Wybierz Superbohatera lub Superbohaterkę

     • WYBIERAMY POLKĘ - SUPERBOHATERKĘ LUB POLAKA - SUPERBOHATERA

       Z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie naszej szkoły wykonali plakaty prezentujące sylwetki wspaniałych Polek i Polaków. Dowiedzmy się czego dokonali, co było dla nich ważne, jakie wyjątkowe moce i talenty zdecydowały o wielkości i sukcesie następujących BOHATERÓW: Maria Skłodowska-Curie, Aleksandra Szczerbińska, Karolina Lanckorońska, Tadeusz Kasprzycki, Martyna Wojciechowska, Agata Mróz, Zofia Stryjeńska, Matylda Getter, Jerzy Owsiak,  Jgnacy Paderewski, Jan Paweł II, Irena Sendlerowa, Wanda Rutkiewicz. 

      Dnia 16.11.2021 r. w naszej szkole odbyło się głosowanie na Superbohatera lub Superbohaterkę. Każdy uczeń mógł oddać głos na swojego faworyta. 

      Ogłoszenie wyników głosowania:

      Superbohater: Jan Paweł II

      Superbohaterka: Maria Skłodowska Curie

     • Wycieczka do Muzeum Pamięci Auschwitz-Birkenau

     • 29 października 2021 r. uczniowie klas ósmych uczestniczyli w wycieczce do Państwowego Muzeum Pamięci Auschwitz-Birkenau.  Mieli okazję zapoznać się  z miejscem, które stało się symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni, popełnionych na Polakach, Romach i innych narodach.  W ramach programu Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II RP w KL Auschwitz wzięli udział w zajęciach organizowanych w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Spotkania obejmowały tematykę:  Los jednostki w obozie  oraz  Los dzieci i młodocianych w obozie i prowadzone były w formie warsztatowej w oparciu o dokumenty, fotografie  i relacje świadków tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w tym nazistowskim obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej.